Pse m’shef ?

A  është “ pse mshef “ një arsye e arsyeshme për t’ia thyer nofullat dikujt apo më keq akoma për ta larë në pishinën e gjakut të tij ?

Hmmm…. JO. Ama pse ndodh kaq shpesh,pse njerëzit  nuk shohin punën e tyre ?

Isha ulur në kafe dhe  po bisedoja me personin përballe meje dhe papritur zonjës nga tavolina tjetër i pëlqeu biseda ose jo,nuk e di. Vallë kujt nuk i pëlqen biseda për një larvë qe shkela sot ne mëngjes. Apo i pëlqen njeriu kjo bisedë?!Kërkoj ndjesë nëse ju intereson një bisedë e tillë. Nejse vazhdojmë…  Zonja shikonte sa kafen time sa mua. Aq keq mi  kishte ngulur sytë saqë mu derdh edhe sheqeri. Si njeri me parime e ngrita kokën dhe i thashë në mënyrën më intelektuale të mundshme “ç’dreqin ke që sheh ?”

Mendoj se e teprova pak ama zonja nuk kishte ndërmend t’i largonte sytë  e saj nga unë. Pastaj u ndjeva disi keq.  Mos ndoshta e lëndova atë person. Mos ndoshta e mora shumë personale. Ndoshta i kujtoja dikë .Ndoshta shikonte diçka të vecantë tek unë .Hmm,jo se besoj. Bëri sikur nuk dëgjoi kur e pyeta se ç’kishte dhe filloi të fliste me personin me të cilin ishte ulur në kafe, gj ë që duhej ta kishte bërë që në fillim mendoj. Por kjo nuk  është as e para dhe as e fundit. Sepse ajo  ësht ëanëtarësuar në klubin “agjentë në mendjen tonë “

Por ky klub sureal po kthehet në të ashtëquajturin “fenomen”. Por si mund ta zhdukim këtë fenomen? Padyshim që jo duke u fshehur pas shprehjes tipike “kështu e kane shqiptarët “. Shqiptarët nuk janë injorantë ,ata janë një popull mjaft i zgjuar. Shumica prej tyre kanë një pamje mjaft të mirë,tipare të rregullta ,mund të mësojnë lehtësisht çdo gjuhë por çalojnë edhe ata diku…  Janë pesimistë dhe jo realistë siç mund ta quajnë veten disa prej tyre. Kanë shkolla ose të paktën kanë pasur shkolla më të forta se Anglia dhe Amerika së bashku ama nuk besojnë në vetvete. Besimi në vetvete,inteligjenca emocionale,mendësia për të mos ndryshuar pasi gjërat janë të shkruara në këtë menyrë  dhe gjuha e trupit dhe shumë të tjera janë barrierat tona.Por ku i mëson këto gjëra?Ku e mëson gjuhën  e trupit apo mos ndoshta  është budallallëk të mësojmë se çfarë përcjell mënyra sesi ne shikojmë,lëvizim dhe qendrojm ë?! Normalisht që duhet të mësohet në shkolla ose në familje ama dobët ,shumë dobët situata njerëz. Dhe ata që marrin parasysh të na iluminojnë thjesht i fusin një google translate nga Amerika dhe e sjellin në Shqiperi. Pra si librat tanë me pak fjalë dhe askush nuk mundohet ti përshtas apo ti analizojë. Por për disa  është palestër edhe të vjedhësh nga jasht ë dhe të sjellësh në Shqipëri. Mungon kultura dhe dëshira për të ndryshuar. Ça na the?! Sikur nuk  e dimë ne kaq gjë.Epo ,Urime ke fituar çmimin për qëndrim afatgjatë në injorancën tënde.  Është zgjedhja jote n ëse do të qëndrosh aty për pak kohë si turistë apo nëse do marrësh vizën për të qëndruar aty. Nëse ka një kohë për të ndryshuar mënyrën sesi flasim,sesi hamë ,sesi sillemi ,sesi e trajtojm ë veten ajo kohë  është Tani. Më shumë se kurrë kemi nevojë për unitet

Responsibility

ESSAY: Responsibility

Typically, Young adults believe that once they reach the age eighteen they automatically become adults. Irresponsibility is a problem with today’s youth, which represents, in turn, a sign of how immature some adolescents can behave. Adulthood encompasses a great deal of independence, responsibility, and reliability. Thus, many young adults hasten to announce their independence, claim privacy rights and assert property entitlement be granted or recognised at once.

To understand the concept “responsibility” first we need to understand the concept of the “irresponsibility”. With the raise and with the development of new generations ,things change. These things can even change us , sometimes it can be for better,  but not always . The things change only if we change the way we look at things. But how is the new generation affecting in this change?

 From day to day these generations contribute in the future of humanity.  They make our life easier and more meaningful than ever. Because they are discovering the world where we live and they are giving sense to things that our ancestors couldn’t give.  They brought the development of human society and the development of the world that surrounds us. They are making progress every day: in technology, in robotics they are creating humanoids, in locals and restaurants you can see the use of many technological equipments, in games, in hospitals, in schools is effecting in the education of smarter generations, in buildings and also in movies to make them more exciting for people to watch ,so they are effecting in different ways by making things better.

But why the world is unhappy than?

Because in the other hand they aren’t making the best from their opportunities. Having so much opportunities is like having the formula for eternity.  When they reach the age 18 these young’s  think that are adults. But they forget that being adult is a big responsibility and hard to handle it too. These teens think that the world is in their hands, but they forget the size of the world compared with their size.  The world is big and the life is like the sea, sometimes wavy and sometimes calm. The wave is the fortune and the calm water is the fate. If an irresponsible person would swim in the sea of “fortune and fate” he will  drown deep down the limitless sea because of his inner “blindness”.

This “blindness” starts with their hearts and ends with their minds. This is making them unaware of what they are saying or doing with their lifes.  They are not only harming themselves but also the people around them are being hurt too. Having so much self –confidence and arrogance in their character is making them so irresponsible and so immature. Their ego is killing them slowly day by day. The ego is holding them back, is blocking their mind, and is growing  more and more …  BUT WHEN WILL SHE STOP?!  She will stop when she is done.

This phenomenon is spreading like an incurable disease. It is fatal and it is going to be more fatal if we don’t do anything about it. The change of their behavior, outfits, the abandonment of home, the consume of alcohol, the smoking, and the consume of drugs are some signs of irresponsibility in today’s youth. These teens are also being effect by the phenomenon of “pear pressure”. They do things that other like to do not them. They forget who they are and what makes them beautiful and special. (DIFFERENCE) Doing this things to look cool in other people’s eyes sometimes even against family is their goal. But how do the family impact here?

The family is the biggest impact in child behavior since his first steps. The family raise the child with rules and the child choose to accept it or not. Being    independent is an amazing feeling that every  teen need the need to have it. These teens need  help and support from family and friends to overcome this “disease”. The family is a role model for the child, because the child will want to follow a role model in his life, his parents. So the parents need to give the child a good role model for them to follow. The family needs to be patient, understanding and always open for them to talk. They are in a delicate age and they feel ashamed to ask for help because they think that now they are adults and can solve their problems without anyone’s  help.

Life has a lot of difficulties that makes her hard but who is creating these difficulties? … That’s right us!  We are making her more complicated than she actually is. In the end we will all regret of what we have done because we didn’t take responsibility for our  action. So why we choose to be irresponsible when we know the consequences of the irresponsibility? Because is easier to act without thinking about the consequences of something than being responsible about your action in order to live a happy life. In someone’s life the responsibility will always find a way and the irresponsibility an excuse. The Irresponsibility doesn’t let us to discover the unbelievable values that we have deep inside us. These adolescents show how immature they are and how they don’t care about themselves  or people around them.  The irresponsibility need to go away because is destroying the life of many teens even thought there aren’t aware of it.

The over consume of drug and alcohol has lead many teens to hospital and in some cases even death. Their liver , heart , brain and other parts of the body are being damaged and they can’t  do nothing about it. Being in the effect of drugs and alcohol has made them to do things so bad,   that when they are conscious  they die from inside saying: WHAT KIND OF PERSON AM I ?!  In these case they are not called human being because the human being has humanity values inside him. These values disappear with the consume of alcohol, drugs or other forbidden things.  For a better life and for a better health we need to understand and be thankful about the miracles that GOD gave us.

Also I think that education has a strong impact in responsibility,  as NELSO MANDELA  said: ”Education is the most powerful weapon ,we can use to change the world “ and I obviously agree with that.  Because with education comes knowledge and with knowledge come responsibility. It is not only school education but also family education that makes us aware of the surrounding world.  The education gives us knowledge and with knowledge we are aware of what we do  and what will happen.  UILLIAM SHAKESPEARE said the most beautiful expression about knowledge : ” IGNORANCE  IS THE CURSE OF THE GOD ;  AND KNOWLEDGE IS THE WING WHEREWITH WE FLY TO HEAVEN. ”  The irresponsibility is a sign of ignorance that  give us nothing and the responsibility is the knowledge that give us everything.  Only wisdom can open your eyes to see the future.

In a world of liars ,an honest person takes responsibility, because only an honest person produces honest actions.

 “ 1% of people will always be honest and never steal. Another  1% will always be dishonest and ready to steal. The rest will stay honest until certain conditions…  but, if the temptation is big even they will give up. The keys aren’t  for protecting the house from thieves,  because they can go in your house if they have decided to steal. The key is to protect you from the honest person that may be tempted to try if the door is locked or not.1

These teens are being dishonest with their family, friends and even with themselves . Honesty is a part of responsibility and if they are not honest they lose the trust that others have in them. Family and friends will start to take every word they say as lie,because they have lied so much that the family and friends do not no what to believe.  A lot of teens lie to their parents just to break the rules. When the parents ask them where they are, they lie to them telling they are coming right away .The parents stay worried because they think that something has happen. The child is having fun without thinking too much. This teen breaks the rule by not coming home in the right time ,and not  apologising at all but instead he blame his parents for destroying his/her happiness.

The irresponsibility is a really common phenomenon that has to stop. But what can we do ?

We cannot change the weather, the seasons or the time but is something that we can change and that is “  ourselves  ”.  “  Only you can change you  “ , if somebody really wants to change will start changing right now,  but if he make excuses he does not want to change for real . Humans  are the most unique creature, that can adapt really fast ,and achieve great things only if they want to. Change is hard at first but gorgeous in the end , because it gives us so much opportunities.  In order to live a happy life we need to take responsibility for our actions. Because if we don’t take responsibility for our actions  no one else is going to take it for us.

In conclusion maturity doesn’t come with the age but with acceptance of responsibility. When we accept the responsibility, we discover the inner peace that says: ” welcome ”!  To us.  “ RESPONSIBILITY ”  is the creator of our  destiny ,permanent success and the key of our happiness. The responsibility is equal with happiness and the happiness is equal with life.

 Bibliography

  1. author: DAN ARIELY

book:”DISHONESTY”